بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang 
         الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Segala puji bagi Allah ,tuhan semesta alam,yang telah memberikan kita nikmat iman dan islam serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di sini syalawat salam kita sampaikan kejunjungan nabi besar Muhammad SAW dan  keluarganya serta para sahabat yang telah rela berkorban jiwa dan harta demi tegaknya kalimah Allah di muka bumi ini dan juga seluruh para ulama yang dahulu ataupun yang sekarang dan seterusnya,amin,insyaAllah
WUDU'
Wudu' kalau menurut istilah bahasa bersih,indah ataupun mensucikan diri dan kalau menurut syara'menbersihkan sebagian onggota badan yang wajib ataupun yang sunnah dalam wudu' untuk menghilagkan hadast kecil.
Orang yang hendakmelaksanakan shalat wajib  terlebih dahulu berwudu' karena wudu' merupakan salah satu syrat syah nya shalat.
FARDHU WUDU'
Fardu wudu' itu ada enam pekara
1.menbaca niat ketika menyek muka. 
lafaz  niatnya"nawaitul wudhu'a liraf''ilhadatsil' asghrari fardhal lillahitaala"
artiny'syahaja aku berniat wudu' untuk menghilangkan hadas kecil fardhu atasku karena Allah taala'
2.Membasuh seluruh muka(mulai dari dari tumbuhnya rambut kepala hingga di bawah dagu dan dari teling kanan hingga telinga kiri.
3.Membasuh kedua tangan hingga siku-siku
4.Mengusap sebagian rambut kepala(sekurang-kurangnya membasuh tiga helai rambut)
5.Membasuh kedua belah kaki hingga mata kaki.
6.tertip (berturut-turut) artinya mendahulukan yang dahulu dan mengakhiri yang akhir.
Syarat-syarat dalam berwudu'
1.Islam
2.Tamyiz yakni bisa membedakan antara baik dan buruknya suatu pekerjaan
3.Tidak berhadas besar
4.Dengan air suci lagi mensucikan(lihat halaman shalat)
5Tidaka ada sesuatu yang menghalangi air,sampai keanggota wudu' misalnya getah,cat dan sebagainya.
6.Mengetahui  mana yang wajib dan mana yang fardhu.
SUNNAH-SUNNAH DALAM BERWUDU'
1.Membaca basmalah yakni     بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
   dan juga salawat atas nabi"allahummasyali'ala syidina muhammad  pada permulaan berwudu'.
2.Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangannya.
3.Berkumur-kumur.
4.Membasuh lubang hidung sebelum membasuh mukan dan berniat.
5.Menyapu seluruh kepala dengan air.
6.Mendahulukan anggota yang kanan dahulu dripada yang kiri
7.Menyapu kedua telinga luar dalam.
8.Membasuh sampai tiga kali.
9.Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki.
10.Membaca doa setelah berwudu'.
CARA BERWUDU'
Sebelum kita berwudu kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada pada badan kita kalau memang ada najisnya.
1 .membaca"Bismillahrrakhmanirrakhim'sambil kita membasuh kedua tangan hingga pergelangannya.
2 .berkumur-kumur  tiga kali sambil membersihkan gigi
3 .Membasuh lubang hidung tiga kali
4 .Membasuh muka tiga kali sambil berniat(lihat diatas)
5 .Membasuh kedua tangn tiga kali.
6 .Membasuh dahi dan harus mengenai rambut sekurang-kurangnya tiga helai ranbut tiga kali.
7 .Membasuh kedua telinga tiga kali.
8 .Membasuh kedua belah kaki hingga matakaki tiga kali
Semua wajib dikerjakan secara berturut-turut tertip(mendahulukan yang dahulu dan mengakhiri yang akhir).
 DOA SESUDAH BERWUDU'
"asyhadu-an laa ilaha illallahu  wahdahulasyarikallahu  waashadu-anna muhkammadan'ambduhu warasuluhu,allahummaj'alni minattawwabiina waj'alniminalmutathahhirinna waj'alnimizz'ibadikassyalikhiin" artinya aku bersakai tiada tuhan melainkan Allah yang esa,tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad itu hamba nya dan juga utusannya,ya Allah jadikan aku orang yang ahli tobat dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambaMu yang soleh"
YANG MEMBATALKAN WUDU'
1 .keluar sesuatu dari qubul dan kubul.
2 .Hilang akal sebab gila ,pingsan,mabuk dan tidur nyenyak yang bergerak-gerak.
3 .tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai lapik atau           panutup.
4 .Tersentuh kemaluan(qubul atau dubur)dengan tapak tangan atau jari-jari yanh tidak memakai tutup(walaupun kemaluan sendiri)
5.murtad(keluar dari islam)
Keluar sesuatu dari qubul ataupun dubur disini di maksudkan adalah air kencing dan buang air besar(berak)dan ada juga yang lain keluar dari kedunya  yakni madhi yang keluar melalau qubul dia bentuknya cairan bening yang agak kental namun bukan mani maka itu najis maka wajib di cuci sabagaimana kita mencuci  air kencing dan itu membatalkan wudu' dan cacing keremian yang keluar melalui dubur bahakan dia itu tidak keluar namun terasa di dubur kita maka itu membatalkan air wudu' juga,kemudian muntah apakah muntah membatalkan wuduk karena ia juga keluar dari rongga kita?muntah itu tidak membatalkan wudu' kita namun dia itu najis yang harus kita sucukan dengan air yang suci lagi mensucikan juga karena muntah bisa membatalkan shalat tapi tidak dengan wudu'nya.
Hilang akal disini dimaksudkan segala keadaaan yang kita alami di bawah alam sadar kita  itu termasukdenga gila,pingsan,mabuk(mabuk apa saja,apakah itu karena alkohol atau di suntikan obat ke dalam tubuh,mabuk perjalanan ataupun tidur dengan waktu yang lama dan bergerak-gerak namun kalau tertidur yang tidak lama dan tidak bergerak-gerak maka tidak perlu lagi untuk wudu atau tidak membatalkan seperti hadis nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra yang artinya  kurang lebih"bahwa nabi SAW.pernah tidur sehingga terdengar suara nafasnya,lalu  beliau shalat tanpa berwudu'  lagi,atau ibnu abbas mengatakan ,rasulullah Saw berbaring sehingga terdengar suara nafasnya,lalu beliau bangun untuk melaksanakan shalat"hadis di riwayatka al-bukhari nomor hadis:138 bab wudu'hal 65.
Tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim disi di maksudkan  kita harus menjaga  semua kebersihan termasukkebersihan fikiran karena kita mau melakukan shalat maka tidakdiperbolehkan tersentuh kulit laki-laki dan perempuan karena di takutkan  akan merasakan hal yang lain contohnya berhasratkan ke siperempuan  yang tersentuh begitu juga sebaliknya  atau biar nafsu birahi kita tetap terjaga karena manusia ada yang sangat sensitif.bukan karena wanita ataupun laki-laki itu najis ini hanya sebuah ketetapan yang telah ditentukan Allah.walaupun ada iman yang mengatakan  tidak membatalkan wudu bila tersentuh kuli laki-laki dan perempuan dengan dalil di dalam al_quran kata-kata bersentuh di artikan denga bersetubuh kalau bersetubuh baru membatalkan wudu'.namunpendapat ini tidak banyak di gunakan biar pun pendapat ini termasuk pendapat yang kuat dan boleh kita ikuti asal jangan plin-plan,kadang kita ikut pendapat imam malik namun dilain waktu atau sesuatuyang memberatkan  kita pindah ke pendapat imam syafi'i maka itu tidak di benarkan.contohnya kalau kita naik haji maka kita haru ikut pendapat iman malik karena kalau tidak kita tidak akan sanggup terus berwudu' karena di sana kita pasti bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim atau dengan istri kita,namun ketika tangan kita harus di potong karena tersentuh anjing kita tidak mau kita bilang kita ikut syafi'i,karena pendapa imam malik kalau kita bersentuhan dengan najis besar (anjing dan babi)maka harus di potong bagian kulit yang tersentuh tidak sah dengan di samak(di cuci tujuh kali)dan semua pendapat para imam yang empat itu merujuk ke al-qran dan hadis nabi jangan ragu.
Demikianlah tentang wudu moga bermanfaat dan kalau kurang jelas tanyakan saja lewat email atau pingbox  atau lewat komentar insyaAllah.


TAYAMMUM
 Tayammum ialah mengusap muka dan kedua belah tangan sampai siku dengan debu yang suci.pada suatu ketika tayammum itu dapat menggantikan wudu' dan mandi junub  dengan syrat-syarat tertentu.
Syarat-syarat tayammum itu ada 4  yakni
1.menghilangkan segala najis pada badannya terdahulu  sebelumm tayammum.
2.ketiadaan air pada tempat  atau karena takut mudharat kalau menggunakan air.
3.hendaknya masuk waktu shalat
4.tertentu dahulu kiblat sebelum tayammum.
Rukun tayammum itu ada 6 yakni
1. mengharuskan shalat atau lainnya.dengan niat"nawaitut-tayammuma liisatiba khatishalati fardhan lillahi taala"artinya sahaja  aku tayammum karena mengharuskan  shalat fardhu atasku karena Allah ta'ala"
2.dengan tanah atau debu yang suci.
3.memindahkan tanah atau debu kepada muka dan kedua tangannya.
4. menyapu muka.
5.menyapu tangan hingga samapi sikunya.
6.tertip(mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian)
Menghilangkan segala najis pada badannya sebelum tayammummaksudnya kita harus bersuci dari najis  terlebih dahulu sebelum kita melakukan tayammum sama dengan kita waktu mau berwudu'.
 Ketiadaan air pada tempat atu takut mudharat kalau menggunakan air maksudnya kita di perbolehkan tayammum atau mengunakan tanah  atau debu yang suci untuk menggantikan wudu' supaya kita bisa melaksankan shalat tepat waktunya.
Hendaknya masuk waktu shalat maksudnya tayammum itu boleh dilakukan bila waktu shalat telah tiba karena tayammum beda dengna wudu',kalau wudu'boleh di gunakan sampai kapanpun asalkan tiada yang membatalkannya namun tayammum hanya bisa di pergunakan untuk satu kali  shalat yang fardu namun untuk shalat sunnah biasa di gunaka untuk beberapat kali karenapa apa?karena tayammum tidak menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar namun tayammum  itu  hanya karena  mengharuskan  kita untuk melaksanakan shalat karena sudah kedatangan waktunya dan lainnya.
tertentu kiblat sebelum tayammum maksudnya tentukan arah kiblat terlebih dahulu sebelum melakukan tayammum(ini hanya  bagi orang-orang yang musyafir biasanya dia belum tahu arah kiblat di daerah yang dia singgahi atau kita di tengah hutan atau padang pasir)cara menetukan kiblat lihat matahari condongnya kemana
maka ke situlah arah kiblat kemudian yakin hatinya.
Cara tayammum 
1.mempersiapkan tanah atau debu,permukaan tanah yang lapisan pertama janagan di pakai di kerok dan di buang,di lapisan kedua baru kita pergunakan tanah di hancurkan sampai jadi debu'
2.Letakkan kedau belah telapak  tangan di permukaan tanah atau debu kira-kira tanah atau debu telah menempel
3.Usaplah muka dengan rata dengan satu kali usap.
4.Mengusap kedua tangan sampai siku-sikunya sampai rata satu kali usap,yang kanan yang di dahulukan dan jangan terputus waktu kita mau menyambung ke tangan yang kiri.
5.tertip(mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir).
semua tayammum sama caranya apakah karena kita sedang berhadas kecil ataupunn sedang berhadas besar(junub) tidak perlu mandi pake debu.
Yang membatalkan tayammum 
1.Semua yang membatal wudu'
2.mendapatkan air sebelum atau sesudah shalat namun masih dalam waktu shalatnya(tidak bagi orang yang kerena mudharat kalau memakai air)
hadist yang menyebutkan tentang tayammum banayak ini salah satu saya lampirkan kurang lebih artinya"di riwayatkan dari Jabir binn abdullah ra.bahwa nabi.pernah bersabda'Aku di  beri  lima hal yang tidak pernah di berikankepada orang lain sebelum aku 
1.Aku di beri kemenangan dengan takutnya musuh-musuhku kepadaku dari jarak seukuranpetjalanan satu bulan
2.bumi di jadikan untukku sebagai tempat bersujud/tempat mendirikan shalat dan sebagai sarana yang suci untuk tayammum.sehingga siapapun di antara umatku bisa mendirikanshalat di manapun dia berada ketika tiba waktu shalat.
3.Ghanimah(harta rampasan perang yang di ambil dari musuh yang kafir)di halalkan untuk ku,dan belum pernah di halalkan bagi siapapun sebelum aku.
4.Aku di berihak untuk memberikan syafaat pada hari kiamat.
5.Nabi-nabi yang lain hanya di utuskan kepada kaumnya saja,sedangkan aku di utus kepada umat manusia"
Itulah kemudahan yang di berikan Allah kepada manusia untuk dapat menjalankan segala perintahNya dengan mudah,namun masih banyak manusia yang ingkar tehadap Allah dan rasulnya,baru sakit sedikit sudah tidak mengerjaka shalat tepat waktunya bahkan mungkin yang tidakmelakukan shalat wakatu sakit.agama islam agama yang paling mudah asal jangandi mudah-mudahkkan.moga bermanfaat,amin.InsyaAllah.wallahu'alambissawab

0 comments:

Post a Comment

 
Islam.com © 2010-2017. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top