Dari abu hurairah radiallahuanhu 
Bersabda baginda rasulullah SAW .Ada tiga orang  yang masing-masing menderita suatu penyakit yang membuat mereka minder untuk bergaul dalam masyarakat  dan juda miskin papa.Yang pertama menderita kusta,yang kedua menderita penyakit botak dan yang ketig menderita penyakit  buta.Allah mau menguji mereka maka Allah mengutus seorang malaikat pada mereka.Malaikat mendatangi yang berpenyakit kusta (berkulit belang) dan bertanya'apa yang paling di sukainya? dia menjawab'warna yang bagus dan kulit yang mulus,kardena orang -orsng meraasajijik melihatku'.Maka malaikat mengusapnya sehingga penyakitnya hilang.Dia di berikan warna yang bagu dan kulit yang halus mulus seperti semula.malaikazt itu  bertanya kembali harta apa yang paling kamu sukai?dia menjawab onta.Maka dia di berikan onta yang sedang bunting dan malaikat itu  berkata semoga engkau di berkahi dengan onta ini.
Kemudian malaikat meneruskan perjalanaannya untuk menemui orang yang berpenyakit botak.Malaikat  juga bertanya 'apa yang paling kamu sukai?dia menjawab 'Rambut yang bagus dan hilangnya botakku ini,karena orang-orang merasa jijik melihatku.Maka malaikat mengusapnya hingga hilang botaknya dan dia di berikan rambut  yang lebat,Kemudian malikat bertanya kembali harta apa yang paling engkau sukai?dia menjawab "sapi".makamalaikat itu memberiak dia seekor sapi betina yang sedang bunting sambil berkata semoga engkau diberkahi dengan sapi ini.
Malaikta meneruskan perjalanannya untuk menemui orang yang matanya menderita kebutaan.malaikat bertanya apa yang paling kamu sukai?dia menjawab 'Allah SWT mau mengembalikan penglihatan ku lagi.Sehingga aku bisa melihat orang lagi,makamalaikat mengusapnya dan Allah mengembalikan penglihtannya.Malaikat bertanya lagi harta apa yang psling engkau sukai?dia menjawab 'kambing'.Maka malaikat memberikan seekor kambing  betina yang sedang bunting yang hampir beranak sambil berkata semoga engkau di berkahi Allah dengankambing ini.
Setelah bertahun-tahun mereka masing -masing mempunyi ternak yang sangat banyak sehinga lembah yang ada tidak dapat lagi menampung ternak mereka sangking banyaknya.
Allah mengutus kembali malaikat kepada mereka bertiga.maka malaikat itu datang dengan keadaan mereka  dulu masing-masing.pertama malaikat mendatangi si penderita kusta yng sudah sembuh dengan menyamar sebagai penderita kusta.malaikat mengatakan saya seorang yang miskin saya berjalan dari tempat yang sangat jauh dengan naik turun gunung.Sekarang saya tidak memilki tumpuan harapan kecuali Allah SWT,kemudian kepada mu.Dengan nama Allah yang telah memberi pada mu kulit yang bagus lagi mulus serta harta yang sangat banyak.saya meminta satu ekor onta untuk perebekalan perjalanan saya,si kusta yang udah sembuh itu menjawab'kewajiban ku sangatlah banyak(saya tidak mengabulkan permintaanmu).malaikat itu bertanay sepertinya saya mengenal kamu,bukankah kamu dulu juga  juga menderita penyakit kusta yang di pandang jijik oleh orang lain serta orang yang sangat miskin,kemudian Allah memberikan anugrah seperti sekarang ini? dia mengatakan aku mewarisi harta ini dari nenek monyang ku,malaikat berkata jika engkau berdusta,Allah akan mengembalikanmu seperti semula.Karena memang dia berdusta berkata bohong mak Allah SWT mengembalikan  si kusta seperti sediakala .
Kemudia malaikat mendatangi  penderita botak yang telah di sembuhkan dengan menyamar sebagai orang yang botak.malaikat berkata pada sibota sebagaimana yang dikatakan padasependeria kusta,lalu bekaas penderita botak itu pun menolak  permintaan malaikat seperti penolakan  si penderita kusta,maka malaikat berkata pada penderita botak jika engkau  berbohang maka Allah SWT akan mengembalikanmu pada keadanmu yang seperti semula.karena si botak juga berkata bohong sama dengan si penderita kusta maka Allah SWT mengembalikan  si botak seperti semula botak dan miskin.
malaikat tersebut melanjutkan perjalananya menuju  tempat si penderita buta yang sudah di sembuhkan dengan menyamar sebagai orang buta,kata malikat saya seorang  yang miskin  saya menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan naik dan turun gunung.sekarang tumpuan harapan saya tiada lagi kecuali hanya kepada Allah kemudian kepada mu,Demi nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu.saya meminta seekor kambing pada mu untuk b ekal perjalanan ku.si buta yang telah di sembuhkan dari kebutaan menjawab,dulu saya buta kemudian Allah telahmengembalikan penglihatan saya,dulu saya miskin kemudian Allah memberi saya kekayaan yang sangat melimpah,silahkan engkau mengambil sesuka hati mu bahkan engkau ambil semuanya pun saya ikhlas,dengan Allah mengembalikan penglihatan ku aja aku sudah sangat bersyukur ,demi Allah ,saya tidah akan merasa  berat sedikitpun  atas harta yang engkau ambil karena Allah SWT.malaikat berkata tak usah engkau berikan hartamu,karena semua ini hanyalah ujian dari Allah SWT dan Allah bener-bener telah meridhaimu karena engkau tidak lupa padsa asalmu atau bersyukur dan Allah telah memurkai kedua temanmu yang tidak bersyukur pada allah SWT.

Dari  cerita antara orang yang bersyukur dan yang  tidak bersyukur,bersyukur itu wajub hukumnya bagi kita manusia yang  sebagai hamba,orang yang tak bersyukur   di sebut kufur nikmat  orang yang kufur atas nikmat yang telah di berikan Allah akan  di  hukum dengan hukuman yang sangat pedih.Memang di zaman sekarang Allah tidak lagi mengutus seorang malaikat untuk memberikan kekayaan pada seseorang namun sekarang dengan cara di majukan dalam usahanya,diberikan keberhasilan dalam karir dan lain sebagainya,apakah itu semua modal dari nenek moyang kita atau jerih payah kita dalam mencapai kesuksesan dalam karir kita tentu tidak bagi orang yang bersyukur,semua itu dari Allah  dan itu merupakan ujian untuk kita di zaman sekarang maka bersyukurlah wahai saudara ku,surat ibrahim ayat ke 7                                                                 
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْوَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ 

"waiztaazzana rabbukumlainsyakartum laazidannakum wala inkkafartum innaa'zabiilasyadiiiid"dengan makna'dan ingatlah juga taakala tuhan mu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur,pasti kami akan menambah nikmat kepadamu,dan jika kamu mengingkari nikmatku ,maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih".
Demikianlah sedikit cerita tauladan moga berguna,kalau mau bertanya tinggalkan  di kolom komentar  aatau lewat email dan secaralang sung lewat pingbox saya.dan tunggu aja kisah tauladann yang lainnya.salam.amin

0 comments:

Post a Comment

 
Islam.com © 2010-2017. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top