Bagi kita umat islam yang memang ingin mematuhi segala perintah Allah dan Rasulnya maka kita wajub menuntut ilmu.Ilmu yang wajub di tuntut oleh setiap umat islam baiklaki-laki atau perempuan adalah ilmu yang menyangkut tenteng fardhu i'n.
Yang di maksud ilmu fardhu 'in adalah ilmu tentang agama (akhirat),ilmu fardhu i'n itu mencakup ilmu tentang ketauhidan,supaya kita manusia yang sebagai hamba menagenal siapa yang telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada,kemudiantentang kerasulan Nabi Muhammad saw.semua yang tentang agma harus kita ketahui terlebih dahulu dari pada tentang (ilmu)dunia,karena dunia ini termasuk dalam katagori fardhu kiffayah.
seperti firman Allah yang artinya
"Apabila azan telah di kumandangkan maka tinggalkan olehmu berjual beli dan bersegeralah menunaikan salat,dan bertebaranlah kamu dimuka bumiKu untuk mencari keridhaanku"
di sini sangat jelas tergambarkan apa yang pertama di perintah oleh Allah adalah sesutu yang fardhu i'n yang terlebih dahulu di laksanakan.
Dan apabila  kita umat islam tidak sesuai dengan perintah Allah maka berdosalah kita,atau haram kita menuntut ilmu yang gunanya hanya untuk dunia karena yang menyangkut ilmu tentang dunia itu termasuk fardhu kiffayah.
haram kita menuntut ilmu tentang dunia ini apa bila  kita belum bisa ilmu tentang agama atau ilmu yang membawa kita mengenal Allah dan rasulnya serta kita tahu siapa kita yang sebenarnya 

0 comments:

Post a Comment

 
Islam.com © 2010-2017. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top